ak ajnabi lakri jo k bhot khubsurat ha ma hais sa pyar katha hoon ………………