SURAJ CHARDA SUBAH TU SHAAM TARI,
OVI DUBDA DUBDA DUB JANDA,

HARRAN DA PAANI AVANDA INA ZOOR DA,
OVI RUKDA RUKDA RUK JANDA,

PHULLAN VICHU PHUL HAI GULAB RAJA,
OVI SUKDA SUKDA SUK JANDA

O HUSN WALEO HUSN DA MAAN NA KARO
AVE MUKDA MUKDA MUK JANDA.