MAT POOCH MERE SABAR KI WASAHAT KAHAN TAK HAY
SATA KAR DEKH AEY ZALIM TERI TAQAT JAHAN TAK HAY

asad.mazher@yahoo.com

0346-2149767