koi kabil ho to hum shan-e-kai detay hain…..
dhondnay walon ko dunia bhi nai detay hain……