konjane last eyear kis ko pharay teramyar badalta hay nesaboon ke trah