retha hai koi dil mein esh tharah,jestharah phool mein rahti hoo kushboo,rooh ko pyaar hota hai jestharah zindagise, as tharah mujah pyaar hai us se…pyaar ishq aur mohabbat sab ek he name hai pyaar ke,aur woh bewafa be to jahen mein ek he hai…