AAP TU SHAIR O SHAHERI K MAHIR NEKLE
MOLI ANDAR AUR PATTE BAHIR NIKLE