pyaar ki kashti mein kise ne pikarahoo
“jaisa”
andheero mein jaise koi hojalaha hoo_
tere yaath se abad rahe gosahan hamarah
tare sath sey guzre safer hamara………….