intazar intazar aur kaya hai yeh payar
jhot hi yeh sahi kah da who ek bar