~~~(B@$!L~~~@L!)~~~:
“UssA RooktA Bhi To Kis KA LiAy ?? ussA RooktA bhi to kis kA liyA? wo jo dil shAr thA ujAr gAyA wo jo khAwAb thA wo bikhAr gAyA kAbhi wAhmon NA dArA diyA kAbhi mAusAmoon kAy sehrAb nA, humA jis nA chAhA,,bAs issi liyA wo jo jA rAhA thA door tAk ussA dekhtA hi rAhA mAgAr,nAhi de sAdA …… UssA rooktA bhi to kis kA liyA??? UssA rooktA bhi to kis kA liyA???……………..FROM BA$!L’$