gar hoo saky tu karoo kudh mein kashish pedha……
har kissi ko hasrat se dekha nahin karty…….
har sakhks nahin hota har sakhs ke kabil……
har kissi ko apney liye parkha nahin karty……