Sanpoon Ko Qaid Kar Lya Speroon Ne Ye Keh Kar .Insaan Ko Insaan Hi Kaafi Hai Dasnay Kelye……….