Aik Shiaar

zalim ko hai sirf zulam se matlab
kis ko lagie hai choat os ki balla se

Yasmin Yasi