Aik Shiaar

un ki gallie mein ja ke shramsar hum huway
thorie se thi jo izzat woh bhi neigh rahie

Yasmin Yasi