Aik Shiaar

deaya ka bahao tha aur kagaz ki nao thi
sahil ka jo khawab tha woh khawab hi raha

Yasmin Yasi