WOH JA POHNCHA HAI JIS MANSAB PEY ZAHIR HAI AKALAMAND HAI
SUSSAR PEHLEY HI BAND THA AUR AB SAALA NAZAR BAND HAI

MAGAR BEGUM KA KIYA KEHNA K NOBAT AB AAI HAI

WAZEER-E-DAAKHLA KA APNEY GHAR MEN DAAKHLA BAND HAI