salam alekum nabela
tum fikir mut karo allah subhan wa taala sab teek kare ga inshallah make dua
hamare sath bhi aisa hi hua tha hameun bhi do